ARVONNAN SÄÄNNÖT

Arvonnan järjestäjä on Lasten Päivän Säätiö sr, Tivolikuja 1, 00510 Helsinki.  

Palautekyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kuukausittain palkinto, joka sisältää kaksi rannekelahjakorttia Linnanmäen huvikaudelle 2024. Syys- ja lokakuussa palkinnoksi arvotaan kaksi rannekelahjakorttia huvikaudelle 2025. 

 Arvonnat suoritetaan seuraavasti: 

 • huhti-toukokuussa annetut palautteet / arvonta viikolla 23 
 • kesäkuussa annetut palautteet / arvonta viikolla 28 
 • heinäkuussa annetut palautteet / arvonta viikolla 32 
 • elokuussa annetut palautteet / arvonta viikolla 36 
 • syyskuussa annetut palautteet / arvonta viikolla 41 
 • lokakuussa annetut palautteet / arvonta viikolla 43 

 Palkinnon arvo on 102 euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi ja käyttämättä jäänyttä palkintoa ei hyvitetä. 

Arvontaan voi osallistua täyttämällä palautekyselyssä pyydetyt tiedot 26.4.-20.10.2024 välisenä aikana. Muina ajankohtina saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista. Lasten Päivän Säätiön oma henkilökunta ei voi osallistua arvontaan. 

Rannekelahjakortit toimitetaan arvonnan voittajille sähköpostitse pdf-liitetiedostona. Lasten Päivän Säätiö käyttää lomakkeella arvontaan osallistumistarkoituksessa kysyttyjä henkilötietoja vain arvonnan järjestämiseen liittyen. Tietoja ei liitetä omiin asiakasrekistereihin eikä luovuteta eteenpäin. 

Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnon arpajaisverosta. Arvonnan voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Arvonnan järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia arvonnan osanottajia kohtaan yhteensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa. Arvonnan voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia.   

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin esteiden sattuessa. 

Kaikki arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän kilpailua koskevia päätöksiä. 

 

PRIZE DRAW TERMS AND CONDITIONS

The prize draw is organised by the Children's Day Foundation, Tivolikuja 1, FI-00510 Helsinki. 

Those filling out the feedback form will be entered into a monthly prize draw where the winner will receive two wristband gift cards for Linnanmäki’s 2024 season. In September and October, two wristband gift cards for the 2025 season will be drawn as prizes.

The drawings will be conducted as follows:

 • Feedback submitted in June / drawing in week 29
 • Feedback submitted in July / drawing in week 31
 • Feedback submitted in August / drawing in week 36
 • Feedback submitted in September / drawing in week 40
 • Feedback submitted in October / drawing in week 43

The value of the prize is 102 euros. The prize cannot be exchanged for cash or another product, and no refund will be given for unused prizes.  

You can enter the prize draw by filling out the feedback form 26.4.–20.10.2024. Entries received after this date will not be included in the prize draw. The organiser of the prize draw takes no responsibility for entries that are not received because of a technical issue or for insufficient, inappropriate, or illegible entries. Staff members of the Children's Day Foundation cannot enter the prize draw. 

The wristband gift cards will be delivered to the winners of the draw via email as a PDF attachment. The Children's Day Foundation will only use the personal details collected via the form for purposes relating to organising the prize draw. The personal details will not be included in the organiser’s customer registers or disclosed to third parties.

The organiser will be liable for lottery tax. The winner will be liable for all other costs recurred by accepting and using the prize. The organiser's responsibility towards the participants of this draw does not exceed the value or the amount of the prizes mentioned in these official rules. The winner of the prize shall release the organiser from all liabilities that may be incurred or may be claimed to have been incurred when participating in the competition or receiving or using the prize.  These rules apply to all participants.  

The organiser of the prize draw reserves the right to changes if obstacles occur.

All participants shall commit to following these rules and the decisions of the organiser relating to the prize draw.