Reilusti Riemua Linnanmäellä!

Me Linnanmäellä uskomme, että menestymisemme perustuu innostuneisiin hupimestareihin, jotka tarjoavat asiakkaille ainutlaatuisia elämyksiä. Panostamme hupimestareiden työhuvinvointiin ja Linnanmäen hupimestarit ovat kiittäneet erityisesti vahvaa yhteishenkeä sekä työyhteisöä, jossa jokainen voi olla oma itsensä. 

Kesätyötehtävämme ovat monipuolisia asiakaspalvelutehtäviä, joissa pääsee kartuttamaan erinomaista asiakaspalvelukokemusta ainutlaatuisessa työympäristössä. Kattavalla perehdytyksellä ja kokeneempien hupimestareiden tuella varmistamme, että jokaisella on mahdollisuus kehittyä asiakaspalvelun mestariksi.

Linnanmäellä työskentelee kesätyötehtävissä yli 700 hupimestaria. Työtehtäviä on tarjolla monipuolisesti laitetyöntekijän, lipunmyyjän, pelimyyjän, kioski-, kahvila-, ravintola- sekä myymälätyöntekijän, järjestyksenvalvojan, siistijän, huvipuistoesiintyjän ja puutarhatyöntekijän työtehtävissä.

Arvostamme hupimestareitamme ja heidän osaamistaan, joten haluamme pitää heistä kiinni. Tämän vuoksi kutsumme ennen uusien hupimestareiden rekrytointia edellisen kauden hupimestareita hakemaan myös seuraavalle kaudelle, jolloin heillä on mahdollisuus myös vaihtaa työtehtävästä toiseen ja saada laajempaa työkokemusta. Linnanmäen kausityötehtävissä työskentelee myös kymmeniä esihenkilöitä, jotka kaikki ovat aloittaneet työskentelynsä Linnanmäen kausityöntekijöinä ja edenneet kausiesihenkilötehtäviin.

Tarjoamme monipuolisia työskentelymahdollisuuksia alaikäisille 16–17-vuotiaille kioskeissa, kahviloissa, myymälöissä, ravintoloissa, peleissä, lipunmyynnissä sekä laitteilla.

Palkkataulukko

Suurin osa kausityötehtävistä sijoittuu taulukon palkkaryhmään A.

Linnanmäen palkkataulukko perustuu työsuhteissa noudatettavaan Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevaan työehtosopimukseen, mutta ylittää sen asettaman tason. 

Maksettavat lisät:

  • iltatyölisä klo 18.00 jälkeen (1,39 €/t)
  • yötyölisä klo 24.00 – 06.00 (2,35 €/t)
  • pyhäkorvaus on 100 % tuntipalkasta ja mahdollisista lisistä sunnuntaisin ja arkipyhinä

Työkokemus huvipuiston ulkopuolisista työtehtävistä voidaan laskea palkkaa nostavaksi henkilökohtaiseksi kokemuslisäksi ensimmäiselle huvikaudelle tultaessa. Työkokemusta tulee olla kohtuullisissa määrin ja yhteenlaskettuna 6 kuukautta sellaisista työtehtävistä, jotka kohtuullisesti vastaavat sitä työtehtävää, johon työntekijä palkataan. Työntekijän tulee esittää työnantajan hyväksymä selvitys työsuhteesta ja sen kestosta (esim. työtodistus).

Ennen työsuhteen alkua pidettävistä koulutuksista maksetaan koulutuskorvauksena 8,08 €/tunti.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin tästä.