Kesätöihin Linnanmäelle

Linnanmäki on henkilöstönsä mielestä erinomainen työpaikka. Arvostamme monimuotoista työyhteisöämme, jossa jokaisella on mahdollisuus olla oma itsensä. Tarjoamme mahdollisuuden kartuttaa monipuolista asiakaspalvelukokemusta ainutlaatuisessa työympäristössä. Linnanmäen hupimestarit ovat kiittäneet erityisesti hyvää yhteishenkeä ja mukavia työkavereita. Työyhteisössä puhutaankin ainutlaatuisesta Lintsi-hengestä, joka vallitsee huvipuistokauden aikana.


Linnanmäellä työskentelee kesätyötehtävissä yhteensä 650 hupimestaria. Työtehtäviä on tarjolla monipuolisesti. Näitä ovat esimerkiksi laitetyöntekijän, lipunmyyjän, pelimyyjän, kioski-, kahvila-, ravintola- sekä myymälätyöntekijän, järjestyksenvalvojan ja puutarhurin työtehtävät.


Kaikissa työtehtävissä paitsi kioski- ja kahvilatyöntekijän työtehtävissä edellytetään 18 vuoden ikää. Kaikissa työtehtävissä edellytetään suomen kielen taitoa.

Tutustu Linnanmäkeen työnantajana ja eri kesätyötehtäviin ja niiden vaatimuksiin "Tutustu tehtäviin" -osiossa. 

Vastuullinen kesäduuni

Olemme mukana Vastuullinen kesäduuni 2019 -kampanjassa, koska haluamme sitoutua Vastuullisen kesäduunin periaatteisiin. Nämä ovat: 

  • Hyvä hakijakokemus. Huomioimme kaikki hakijat ja viestimme hakuprosessin etenemisestä.
  • Mielekäs työ. Hupimestarina työskenteleminen on monille ensimmäinen kosketus työelämään. Määrittelemme vastuut ja työtehtävät selvästi, jotta jokainen voi onnistua työssään hupimestarina ja saada näin erinomaista työkokemusta.
  • Perehdytys ja ohjaaminen. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä hupimestari pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa hupimestareiden johtamista.
  • Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Kaikkia hupimestareita kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Linnanmäen missio on meidän kaikkien yhteinen tavoite, johon pääsemme vain tukemalla ja auttamalla toisiamme. 
  • Kohtuullinen palkka. Hupimestareille maksetaan työn vaatimusten mukaisesti kohtuullista palkkaa.
  • Kirjallinen työsopimus ja todistus. Vastuullisena kesätyönantajana teemme jokaisen hupimestarin kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Järjestämme kauden aikana hupimestarikeskustelut, jotka ovat mahdollisuus henkilökohtaiselle kehittymiselle. Työsuhteen päätteksi jokaisella on mahdollisuus saada työtodistus.

Palkkaus

Suurin osa kausityötehtävistä sijoittuu taulukon palkkaryhmään A.

Linnanmäen palkkataulukko perustuu työsuhteissa noudatettavaan Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevaan työehtosopimukseen, mutta ylittää sen asettaman tason. 

*Työehtosopimuksen mukaan työntekijöiden ja esimiesten henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.5.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,7%.

Maksettavat lisät:

- iltatyölisä klo 18.00 jälkeen (1,10 €/t)
- yötyölisä klo 24.00 – 06.00 (2,17 €/t)
- pyhäkorvaus on 100 % tuntipalkasta ja mahdollisista lisistä sunnuntaisin ja arkipyhinä

Alle 18-vuotiaalle voidaan työehtosopimuksen mukaisesti maksaa tuntipalkkana 90% taulukkopalkasta ensimmäisen 4 kuukauden työskentelyn ajan, jonka jälkeen maksetaan täysi taulukkopalkka.

Ennen työsuhteen alkua pidettävistä koulutuksista maksetaan koulutuskorvauksena 7 €/tunti. Koulutuskorvauksen maksun edellytyksenä on työsuhteen alkaminen sovitusti ja se maksetaan ensimmäisen palkan yhteydessä.