Reilusti Riemua Linnanmäellä!

Me Linnanmäellä uskomme, että menestymisemme perustuu innostuneisiin hupimestareihin, jotka tarjoavat asiakkaille ainutlaatuisia elämyksiä. Panostamme hupimestareiden työhuvinvointiin ja Linnanmäki on valittu yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista vuonna 2019 ja 2020. Linnanmäen hupimestarit ovatkin kiittäneet erityisesti vahvaa yhteishenkeä sekä työyhteisöä, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Meille on erittäin tärkeää toimia vastuullisena työnantaja ja olemme sitoutuneetkin myös vastuullisen kesätyön periaatteisiin, joihin voit tutustua tarkemmin tästä.

Kesätyötehtävämme ovat vaihtelevia asiakaspalvelutehtäviä, joissa pääsee kartuttamaan monipuolista asiakaspalvelukokemusta ainutlaatuisessa työympäristössä. Kattavalla perehdytyksellä ja kokeneempien hupimestareiden tuella varmistamme, että jokaisella on mahdollisuus kehittyä asiakaspalvelun mestariksi. Linnanmäki palkittiin Tapaseuran toimesta vuoden 2019 tapatekona, juuri hupimestareiden loistavien asiakaspalvelutaitojen vuoksi.

Linnanmäellä työskentelee kesätyötehtävissä yhteensä 650 hupimestaria. Työtehtäviä on tarjolla monipuolisesti laitetyöntekijän, lipunmyyjän, pelimyyjän, kioski-, kahvila-, ravintola- sekä myymälätyöntekijän, järjestyksenvalvojan, siistijän, ohjelmatyöntekijän ja puutarhatyöntekijän työtehtävissä.

Arvostamme hupimestareitamme ja heidän osaamistaan ja haluamme pitää heistä kiinni. Tämän vuoksi kutsummekin ennen vuoden vaihteessa alkavaa uusien hupimestareiden rekrytointia edellisen kauden hupimestareita takaisin seuraavalle kaudelle, jolloin heillä on mahdollisuus myös vaihtaa työtehtävästä toiseen ja saada laajempaa työkokemusta. Linnanmäen kausityötehtävissä työskentelee myös kymmeniä esimiehiä, jotka kaikki ovat aloittaneet työskentelynsä Linnanmäen kausityöntekijöinä ja edenneet kausiesimiestehtäviin.

Tarjoamme monipuolisia työskentelymahdollisuuksia alaikäisille 16–17-vuotiaille kioskeissa, kahviloissa, myymälöissä, ravintoloissa, peleissä, puhtaanapidossa, lipunmyynnissä sekä laitteilla.

Suurin osa kausityötehtävistä sijoittuu taulukon palkkaryhmään A.

Linnanmäen palkkataulukko perustuu työsuhteissa noudatettavaan Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevaan työehtosopimukseen, mutta ylittää sen asettaman tason. 

Maksettavat lisät:

- iltatyölisä klo 18.00 jälkeen (1,10 €/t)
- yötyölisä klo 24.00 – 06.00 (2,17 €/t)
- pyhäkorvaus on 100 % tuntipalkasta ja mahdollisista lisistä sunnuntaisin ja arkipyhinä

Työkokemus huvipuiston ulkopuolisista työtehtävistä voidaan laskea palkkaa nostavaksi henkilökohtaiseksi kokemuslisäksi ensimmäiselle huvikaudelle tultaessa. Työkokemusta tulee olla kohtuullisissa määrin ja yhteenlaskettuna 6 kuukautta sellaisista työtehtävistä, jotka kohtuullisesti vastaavat sitä työtehtävää, johon työntekijä palkataan. Työntekijän tulee esittää työnantajan hyväksymä selvitys työsuhteesta ja sen kestosta (esim. työtodistus).

Ennen työsuhteen alkua pidettävistä koulutuksista maksetaan koulutuskorvauksena 7,5 €/tunti.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin tästä.