Roligt och säkert!

Borgbackens roliga attraktioner har olika säkerhetsgränser, till exempel längdgränser. Du kan se alla attraktioners säkerhetsgränser genom att ladda ner den här tabellen med säkerhetsgränser. Med hjälp av filterfunktionen i övre högra kanten av sidan Attraktioner på vår webbplats kan du också direkt söka attraktioner som lämpar sig för en viss storleks besökare.

För att det ska gå så smidigt som möjligt att stiga ombord attraktionerna lönar det sig att hämta en längdstämpel för barnet från biljettförsäljningen (mitt emot Kyöpelivuoren hotelli). Då behöver barnet inte mätas vid attraktionerna, utan stämpeln visar att barnets längd motsvarar kraven.