Borgbackens företagsansvar

Gör gott genom att ha roligt
Varje dag jobbar vi för att göra gott. Stiftelsen Barnens Dag upprätthåller och utvecklar Borgbackens nöjespark i syfte att samla in pengar till barnskyddsarbetet. Under årens lopp har vi totalt samlat in cirka 130 miljoner euro för barnskyddsarbetet. Genom att ha roligt på Borgbacken deltar också alla våra kunder i att göra gott.

 

Ett jobb fullt av glädje
Alla vi som jobbar på Borgbacken är skojmästare, och vi jobbar med att glädja våra kunder genom att skapa unika upplevelser för dem. Vi arbetar som ett team, med glimten i ögat och med uppskattning för mångfald bland både skojmästarna och kunderna.

Vi är en betydande arbetsgivare för unga. Under en säsong sysselsätter vi fler än 700 skojmästare, och vi erbjuder också arbete för 16–17-åringar och partiellt arbetsföra personer.

 

Trevliga och trygga besök
Att sörja om säkerheten i nöjesparken är vår allra viktigaste uppgift. Säkerheten är en grundval för vår verksamhet och vi utvecklar den hela tiden. Vår verksamhet styrs av lagar, förordningar och bestämmelser. Vi samarbetar intensivt med flera olika myndigheter. Säkerheten är en viktig del av hela personalens utbildning.

År 2021 beviljades Borgbacken priset för Årets tryggaste organisation (Finnish Security Awards). Priset tilldelas ett företag eller en organisation som skapat en positiv säkerhetskultur på ett föredömligt sätt.

Det är viktigt för oss att möjliggöra ett lyckat besök i Helsingfors roligaste stadsdel för alla våra kunder.

 

Nöjesparksverksamhet som tar hänsyn till miljön
Här på Borgbacken bär vi vårt ansvar för miljöfrågor och följer principerna för hållbar utveckling genom att beakta vår verksamhets syften och våra värderingar.

Vi tar hänsyn till miljöperspektivet i organisationens beslutsfattande och verksamhet.

Vi iakttar gällande miljölagstiftning samt tillståndbestämmelserna i miljötillståndet som Helsingfors stad beviljat Borgbackens nöjespark.

 

Borgbacken har beviljats Finlands naturskyddsförbunds certifikat Ekokompassen för att vi sköter och utvecklar miljöärenden i enlighet med miljöhanteringssystemet Ekokompassen.

Miljöhanteringssystemet är ett viktigt, konkret verktyg för oss med hjälp av vilket vi kan hantera miljöärenden på ett bra sätt i nöjesparksverksamheten.

Vi vill hela tiden förbättra vår verksamhet i enlighet med miljöhanteringssystemets mål genom att beakta kundernas, skojmästarnas och våra övriga intressentgruppers behov i utvecklingsarbetet.

Under säsongen 2024 drivs Borgbackens attraktioner med vindkraft, och dessutom värms nöjesparkens fastigheter upp med förnybar fjärrvärme.

 

Här följer några tips för ett miljövänligt besök på Borgbacken:

  • Du kan komma ända fram till Borgbacken med kollektivtrafik eller cykel. Förutom att du minskar utsläppen är dessa smidiga sätt att ta dig till nöjesparken. Ta en titt på tipsen för att komma till oss.
  • På alla Borgbackens restauranger och matförsäljningsställen kan du njuta av läckra veganska alternativ. Dessutom ingår alla fisk- och skaldjursarter som vi serverar i kategorin Bra val i WWF:s Fiskguide.
  • Vi har två vattenautomater där du kan fylla din egen vattenflaska med friskt vatten för att släcka törsten under din roliga dag i nöjesparken. Om du glömt din flaska hemma kan du också köpa en dryckesflaska i Borgbackens butiker under ditt besök. Vattenautomaterna ligger nära Första hjälpen-stationen samt bredvid Jaffa-hjulet invid Södra porten.
  • I de flesta spelen kan vinnarna byta ut sitt pris mot godsaker, eller så kan du donera ditt pris till barnskyddsarbetet.
  • På Borgbacken är det roligt att återvinna! Runt om i parken finns det återvinningskärl för flaskor och burkar samt flera skräpkorgar där du kan sortera ditt skräp. Lyssna noga – skräpkorgen kanske till och med tackar dig för att du återvinner! På nöjesparkens område, i alla restauranger och på alla terrasser finns flera återvinningskärl med instruktionsbilder som gör det enkelt att sortera skräp.
  • Vi kan alla hjälpa till med att hålla vår näromgivning prydlig! Omslagen till matsäcken du köpt för hemresan och Borgbackens använda åkband kan du lägga i energiavfallskärlen vid portarna när du åker hem.

 

Etiska värderingar

Vi förutsätter att alla våra samarbetspartner och leverantörer iakttar våra etiska anvisningar.

Vi uppskattar direkt och öppen respons om vår verksamhet. Genom Borgbackens anmälningskanal kan man göra en anmälan om våra intressentgrupper upptäcker oegentligheter som gäller nöjesparksverksamheten. Anmälningskanalen är inte avsedd för kundrespons gällande Borgbackens service eller produkter.

 

Utveckling av ansvarsfull nöjesparksverksamhet

Borgbacken har inkluderats i tjänsten Valitse Vastuullisemmin på webbplatsen MyHelsinki.fi, vars syfte är att hjälpa turister att välja besöksmål som agerar på ett hållbarare sätt. Borgbacken uppfyller 19 av 25 kriterier för hållbarare val.

Borgbacken har inlett Sustainable Travel Finlands utvecklingsprogram för hållbar turism med målet att uppnå Sustainable Travel Finland-märket. Borgbacken har förbundit sig till STF:s riksomfattande principer för hållbar turism.

Rolighetstips! Hur tycker du vi kunde göra Borgbacken ännu roligare?

Tipsa oss om sådant som är viktigt för dig genom vår responsblankett. Ett skojmästerligt tack!