SEA LIFE Helsinki

Under färden träffar man märkvärdiga undervattensvarelser, som rockor, hajar, medusor och sjöstjärnor. Genom den stora oceanbassängen kan besökarna gå i en genomskinlig tunnel. SEA LIFE Helsinki är en del av det europeiska SEA LIFE-nätverket, och liksom de andra anläggningarna visar den besökarna hur viktigt det är att skydda den marina miljön och motverka bl.a. förorening och utfiskning. SEA LIFE är öppet året runt, förutom 24.-25.12.

Kolla öppetiden här: https://www.visitsealife.com/helsinki/sv/