Kaveriksi laitteeseen!

Laitekummi-palvelu huilii huvittelukaudella 2020.

Laitekummi voi toimia lapsen seurana muutamassa laitteessa kerrallaan, kun huoltaja ei voi tai ei uskalla itse mennä laitteeseen. Lapsen vanhemman tai lapsen seurassa olevan muun aikuisen tulee kuitenkin olla mukana laitteen läheisyydessä käynnin ajan.

Laitekummeja on töissä kahdesta viiteen henkilöä päivittäin. Laitekummia ei voi varata etukäteen.