Tietosuojaseloste Linnanmäen verkkosivujen palautekanavan kautta jätettyjen henkilötietojen käsittelystä

Laatimispäivämäärä: 17.7.2018

Päivitetty 2.1.2023

1. Rekisterin nimi                                                                              
Linnanmäen verkkosivujen palautekanavarekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Lasten Päivän Säätiö sr / Linnanmäki Tivolikuja 1, 00510 Helsinki p. 010 5722 200 Y-tunnus 0116659-8

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Rasmus Rantonen, Tivolikuja 1, 00510 Helsinki p. 050463 4360, [email protected]

4. Rekisterin tietosisältö
Palautelomakkeen täyttäessään asiakas antaa seuraavat tiedot:

  • etunimi
  • sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero (vapaaehtoinen)
  • Palautteeseen liittyvä tekstisisältö

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietoja käytetään Linnanmäen verkkosivujen palautelomakkeen kautta jätettyihin yhteydenottoihin vastaamiseen. Käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

7. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät Lasten Päivän Säätiön nimetyt asiakaspalautteista vastaavat henkilöt sekä Linnanmäen verkkosivujen palvelutarjoaja, jonka tietokantaan palautteet tallentuvat.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojen säilytys on tarpeen palautteiden käsittelyn vuoksi. Tietoja säilytetään palautteenvastaanottamisvuosi ja sitä seuraava kalenterivuosi.

9. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
Henkilötietojen säännönmukaisia luovutuksia ei tehdä Lasten Päivän Säätiön ulkopuolelle. Palautteen hoitamiseksi henkilötietoja voidaan luovuttaa Lasten Päivän Säätiön sisällä muille yksiköille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle palautteeseen vastaamisen sitä edellyttäessä, esimerkiksi Linnanmäellä toimiville yhteistyökumppaneille, mikäli palaute koskettaa heitä tai kohdistuu heidän toimintaansa. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen suojauksen periaatteet Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

12. Henkilötietojen tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Henkilötietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Henkilötiedot voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä.

Korjataksesi tai tarkistaaksesi, omat henkilötietosi, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.

Mikäli asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä, tai hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, voi hän tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle.