Perustajajärjestöjen kärkihankkeet 2022

 • Lastensuojelun Keskusliitto

  Lapsilla ja perheillä on uskoa tulevaisuuteen
  Lastensuojelun Keskusliitto työskentelee sen eteen, että jokaisella lapsella olisi onnellinen lapsuus ja että lapsilla, nuorilla ja perheillä on uskoa tulevaisuuteen. Edistämme ja vahvistamme lasten ja nuorten toimijuutta ilmastokysymyksissä ja tuomme heidän näkökulmiaan ja ääntään esille yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kokoamme lasten ja nuorten ajatuksia onnellisesta tulevaisuudesta ja unelmista ja teemme niiden perusteella vaikuttamistyötä. Koska lapset ovat tärkeintä, mitä meillä on!

 • Parasta Lapsille ry

  Aikaa ilolle – lasten ja perheiden leiritoiminta
  Parasta Lapsille ry:n leiritoimintaan hakee lapsia ja perheitä eri syistä: osa kaipaa vertaistukea tai helpotusta yksinäisyyteen tukiverkostojen puutteen takia, osa on uupunut terveydellisten syiden tai heikon taloudellisen tilanteen takia. Järjestömme kouluttamien vapaaehtoisten avulla voimme tarjota lapsille ja perheille aikaa ilolle. Ilo syntyy yhdessä tekemisen, läsnäolon ja kohtaamisen kautta.

 • Barnavårdsföreningen i Finland

  Oman elämäni supertähti
  Oman elämäni supertähti on Barnavårdsföreningenin suurpanostus kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja jälkihuollossa olevien nuorten tulevaisuuteen. Toiminnan pyrkimyksenä on antaa nuorille paremmat edellytykset tulevaisuuteen ja lisätä mahdollisuuksia saavuttaa nuorten itse asettamat tavoitteet. Toiminta tarjoaa konkreettisia työkaluja elämänhallintaan ja mahdollistaa nuorille muun muassa henkisen valmentajan ohjauksen. Tarjoamme myös nuorten parissa toimiville ammattilaisille tukea ja koulutusta heidän työhönsä.

 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

  Tukea vanhemmille - kenenkään ei pidä pärjätä yksin
  Suomalaiset vanhemmat kaipaavat ja ansaitsevat nykyistä enemmän tukea. MLL:n monipuolinen tuki auttaa kaikenikäisten lasten vanhempia iloitsemaan lapsista ja jaksamaan arjessa. Sadat perhekahvilat ja muut vertaisryhmät, kannustavan asiantuntijatiedon jakaminen suositussa Vanhempainnetissä, Vanhempainpuhelin ja chat sekä Nuorisoneuvola ovat esimerkkejä kaikkialla Suomessa toteutuvasta arkisesta, mutta tärkeästä tuesta.

 • Ensi- ja turvakotien liitto ry

  Lasten ja nuorten nimetön chat
  Auttaa matalalla kynnyksellä eri syistä haavoittavassa tilanteessa eläviä lapsia ja nuoria. Chatistämme ohjaudutaan tarpeen mukaan yhdistystemme avopalvelujen piiriin.

 • Pelastakaa Lapset ry

  Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta – hauskaa aikaa lasten kanssa
  Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilö, on lapsen ikioma ystävä ja turvallinen aikuinen, jonka kanssa lapsi voi viettää vapaa-aikaa.  Lasten kokemusten mukaan tukihenkilöt auttavat lapsia, eivät jätä lasta olemaan yksin, lohduttavat ja tekevät sellaisia asioita, että lapsille tulee hyvä mieli. Tukihenkilö tulee avuksi, kun perhe kokee tarvitsevansa tukea haastavan elämäntilanteen takia.